NUF-English AS

Hva er en NUF?

NUF fungerer som et norsk aksjeselskap med samme fordeler og frihet som et vanlig AS-selskap, men uten startkostnadene. Du får samme rettigheter som et aksjeselskap, men uten den opprinnelige aksjekapitalen!
NUF er den raskest voksende næringsformen som har tatt Norge med storm de siste årene. Selve registreringsprosessen starter først med etableringen av et engelsk aksjeselskap (Ltd) og følges opp med innlemmelse av en norsk filial av dette selskapet. Selskapet er offisielt et engelsk selskap, men takket være etableringsfriheten innenfor EU/EØS er du sikret de samme rettighetene som et vanlig norsk selskap gjennom filialen som er opprettet.

Likebehandlingen vi snakker om inkluderer blant annet følgende:
1. Økte sosiale rettigheter
2. Fritak for revisjonsplikt ved omsetning under 5 millioner kroner
3. Ingen minste-aksjekapital på NOK 30 000

NUF er en naturlig og akseptert forretningsform i den europeiske bransjen for bedriftsregistrering. NUF er ideell for selskaper som ikke trenger å binde aksjekapital, selskaper som ikke krever revisjonsplikt eller selskaper som ønsker å starte et selskap som er enkelt å drive. En enklere og rimeligere måte å starte en bedrift på. Du får et norsk organisasjonsnummer og kan registrere deg for merverdiavgift mens du ansetter deg selv som i en vanlig prosedyre.
ABCSelskap vil veilede deg på veien og hjelpe deg å starte bedriften din på mindre enn 48 timer, samt være en støtte for deg gjennom hele prosessen. Du vil også få veiledning om den beste måten å sette opp bedriftens infrastruktur på, blant annet.
All dokumentasjon leveres i tide og uten opphold . Bare len deg tilbake og konsentrer deg om bedriften din, så tar vi oss av resten.

2.975 kroner

Engelsk aksjeselskap med norsk filial
Samme sikkerhet som et norsk aksjeselskap, men ingen krav til minstekapital og ikke behov for revisor.

I tillegg skal det betales 2832 kroner til Brønnøysundregistrene, samt en årlig oppfølgingspakke på 2595 kroner de første 12 månedene (3595 kroner per år ). For kunder uten EU MVA-nummer kommer et tillegg på 17,5 %.

En rimelig selskapsform: samme rettigheter, mindre kostnader Full ansvarsbegrensning

Interessert?

Fyll ut skjemaet under, og en av våre eksperter vil ta kontakt med deg