Personvernerklæring

Introduksjon

Disse integritetspolicyreglene gjelder overalt hvor Startselskaper (med navnet ‘Startselskaper’) samler inn, bruker, vedlikeholder og avdekker informasjon som samles inn fra individer (videre i dette dokumentet referert til som «individer») som tilbyr oss sine personopplysninger gjennom ulike metoder som en målside, nettsted, onlineskjema og andre elektroniske midler. Denne integritetspolicyen gjelder alle produkter og tjenester som tilbys av Startselskaper.

Disse retningslinjene kan bli oppdatert fra tid til annen, derfor anbefales det å besøke denne siden i tilfelle det gjøres endringer.

HVA VI SAMLER INN OG HVORFOR

Personopplysninger er data som kan identifisere en person, som navn, adresse, e-post, telefonnummer osv

Vi kan samle inn slik personlig informasjon fra enkeltpersoner på en rekke måter, inkludert, men ikke begrenset til, når enkeltpersoner besøker nettstedet vårt, fyller ut et elektronisk skjema, legger inn en bestilling, abonnementer, undersøkelser, tredjeparters offentlig tilgjengelige kilder (f.eks. Google, annonsenettverk og leverandører av søkeinformasjon) og identitets- og kontaktdata fra offentlig tilgjengelige kilder som offentlige gatewayer.

Den grunnleggende informasjonen vi får fra en enkeltperson er: navn og etternavn, e-postadresse og telefonnummer.

Dataene dine samles inn for spesifiserte, eksplisitte og legitime formål, og vil ikke bli viderebehandlet på en måte som er uforenlig med disse formålene med mindre ditt forhåndssamtykke er innhentet.

Startselskaper samler og bruker dine personopplysninger for følgende formål:

For å forbedre kundeservicen vår: svare på dine forespørsler og støttebehov på en mer effektiv måte.

For å tilpasse din individuelle opplevelse: for å forstå hvordan du som individ bruker tjenestene og ressursene som tilbys på nettstedet vårt.

For å forbedre nettstedet vårt: tilbakemeldingene du gir hjelper oss med å forbedre produktene og tjenestene våre.

For å behandle betalinger: informasjonen din kan bli brukt når du legger inn en bestilling hos oss for å gi deg våre produkter og tjenester.

For å sende reklamemateriell, undersøkelser og annet: vi ønsker å holde våre enkeltpersoner informert om tilbud vi kan ha på det gjeldende tidspunktet, undersøkelser, nye produkter og tjenester osv., men dette gjøres kun hvis den enkelte gir oss sitt samtykke til å kontakte dem.

Ved å sende regelmessige e-postmeldinger: Startselskaper er en veldig kundeorientert bedrift og vi liker å holde våre kunder fornøyde. Av denne grunn følger vi opp alle spørsmål eller henvendelser som individer kan ha, forespørsler, pågående bestillinger som individer har svart på i en eller annen anledning, og klagehenvendelser.

For å overføre personopplysningene dine: Avhengig av produktet/tjenesten du velger, kan det hende vi må overføre personopplysningene dine til bank-, kreditt- eller finansinstitusjoner og/eller eksterne revisorer eller andre fagpersoner som kan gi tilleggsstøtte relatert til tjenestene i EU og tredjeland dersom det anses som nødvendig.

Informasjonen som er samlet inn er kun tilgjengelig for Startselskaper. Vi kommer ikke til å dele din informasjon med tredjeparter utenfor vår organisasjon, annet enn hva som er nødvendig for å imøtekomme din forespørsel. For å kunne fullføre din bestilling vil vi behøve å samle inn visse personopplysninger, samt behandle slike opplysninger for:

Hensikten med den prosessen som dine personopplysninger er innhentet for, og den rettslige grunnen for behandlingen – Dine personopplysninger har blitt samlet inn i samsvar med Startselskapers forpliktelser under AML nasjonal eller EU-lovgivning og/eller andre gjeldende lover som vi trenger å følge, samtidig som vi tilbyr våre tjenester.

Kategoriene av personopplysninger som er berørt – Personopplysningene som vi behandler og har i ditt henseende inkluderer personopplysninger, personlige due diligence-dokumenter og ethvert annet dokument relatert til våre tjenester.

Mottakerne eller kategoriene av mottakere av personopplysningene – For å utføre tjenestene våre kan dine personopplysninger overføres til statlige eller kvasi-statlige myndigheter.

Perioden som personopplysningene vil bli lagret i – Personopplysninger vil bli lagret i foreskrevne perioder som fastsatt av AML nasjonal eller EU-lovgivning og/eller andre gjeldende lover som vi må overholde, i forbindelse med at vi leverer våre tjenester.

Hvordan vi beskytter informasjonen din

Vi forholder oss til passende datainnsamling, lagring og behandlingspraksis og sikkerhetstiltak for å beskytte deg mot uautorisert tilgang, endring, avsløring eller ødeleggelse av din personlige informasjon, brukernavn, passord, transaksjonsinformasjon og data som er lagret på nettstedet vårt. Sensitive og private datautvekslinger mellom nettstedet og dets individer skjer over en SSL-sikret kommunikasjonskanal og er kryptert og beskyttet med digitale signaturer.

Individuelle rettigheter

I henhold til den nye GDPR-forordningen, og fra og med 25. mai 2018 har du rett til følgende:

Rett til tilgang: Du har rett til tilgang til dine personopplysninger, underlagt andres personvernrettigheter

Rett til korrigering: Du kan be om å få korrigert personopplysninger som er unøyaktige eller ufullstendige

Rett til å få uthentet dine personopplysninger fra systemet, med sikkerhet for Startselskaper plikter å beholde en kopi av visse opplysninger i henhold til juridiske plikter

Rett til å be om informasjon om lagring og behandling av dine personopplysninger

Rett til å be om begrensninger av databehandling eller innvendinger mot behandling, med forpliktelse for Startselskaper til å beholde en kopi av enkelte opplysninger i henhold til rettslige forpliktelser.

Rett til å sende inn en klage til informasjons- og datatilsynet

Lenker til andre nettsteder

Denne siden inneholder lenker til andre nettsteder. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for innholdet eller personvernpraksisen til slike andre nettsteder. Vi oppfordrer våre enkeltpersoner til å være oppmerksomme når de forlater nettstedet vårt og lese personvernerklæringene til ethvert annet nettsted som samler inn personlig identifiserbar informasjon. Hvis du føler at vi ikke overholder disse personvernreglene, bør du kontakte oss så snart som mulig.

Informasjonskapsler

Siden vår kan bruke ‘informasjonskapsler’ for å forbedre din individuelle opplevelse. Den enkeltes nettleser plasserer informasjonskapsler på harddisken for journalføringsformål og noen ganger for å spore informasjon om dem. Enkeltpersoner kan velge å stille inn nettleseren sin til å nekte informasjonskapsler, eller å varsle deg når informasjonskapsler sendes. Hvis dette gjøres, vær oppmerksom på at enkelte deler av nettstedet kanskje ikke fungerer som det skal.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, praksisen på dette nettstedet, eller hvis du ønsker å utøve rettighetene dine, vennligst kontakt oss på en av følgende måter:

Selskapsnavn: GCS Europe Ltd.
Firmanavn: Startselskaper
Firmaadresse: GCS Europe Ltd. 25, Georgi S. Rakovski Str. Sofia 1202, Bulgaria.
Telefon: 4721930185