Norsk AS

Hva er et norsk AS?

Et norsk AS er den tradisjonelle selskapsformen som gir deg økt trygghet, bedre sosiale rettigheter og lavere skatt. Et aksjeselskap er en velkjent selskapsform som gir deg som eier begrenset risiko og betydelige skattefordeler. Aksjeselskaper av denne typen trenger ikke å betale skatt på utbytte mottatt fra andre selskaper eller gevinster ved salg av aksjer – og er derfor godt egnet for investeringsselskaper.
Aksjeselskaper som bruker denne selskapsformen er kjent for å være en av de ideelle registreringstypene i næringslivet, som gjør det lettere å skaffe både investorkapital og lån til drift og investering.
Et norsk AS krever revisor og minst NOK 30 000 i kapital for å kunne starte. Når selskapet krever et stort kapitalbehov eller hvis du føler det er nødvendig å ha en årlig revisjon av regnskapet ditt, er det denne typen skjema du bør gå for. Fordelene med et AS og et NUF er svært like, selv kostnadene for et AS kan være høyere med det opprinnelige aksjekapital- og revisorkravet. Dette avhenger gjerne av hvilken selskapsform man foretrekker personlig, enten det er AS eller NUF.

2.290 kroner

Norsk aksjeselskap
En kjent tradisjonell forretningsform. Vi utarbeider papirene i løpet av kort tid, og kan bistå med å ordne finansieringen av aksjekapitalen.
Revisors plikt for et AS er fjernet. Foreløpig må imidlertid revisor fortsatt bekrefte åpningsbalansen. Du kan selv velge revisor fra vår katalog over revisorer fra hele Norge, og du må dekke ditt eget revisorhonorar. I tillegg skal det betales 5570 kroner i gebyr til Brønnøysundregistrene.

Tradisjonell selskapsopprettelse gjort innen én time

Interessert?

Fyll ut skjemaet under, og en av våre eksperter vil ta kontakt med deg